Wat vind jij?

Milieukunde - Proef website Proef.info Opleiding

Hoe schoon is onze lucht? - Milieukunde

Hoeveel gif zit er op groente en fruit? Hoeveel auto's rijden er in 2015 op bio-ethanol? Milieukundigen houden zich o.a. bezig met bodem, water, lucht, afval, natuur, zuiveringstechnieken, arbeidsomstandigheden en wetgeving.

De opleiding Milieukunde

In de opleiding milieukunde leer je over verschillende vormen van duurzame energie en welke vorm het best geschikt is in welke situatie. Ook houd je je bezig met vraagstukken rond afval, milieuvervuiling en technologieën om dit tegen te gaan. In dit werkveld is het ook belangrijk dat je de kosten van verbeteringen kunt afwegen tegen de baten en dat je kunt omgaan met verschillende belanghebbenden. Ook dit leer je in de opleiding milieukunde.

Milieukundigen werken bijvoorbeeld als medewerker van een adviesbureau. Hier voeren ze het grondonderzoek uit en saneren ze zo nodig de bodem. Of ze werken als medewerker van de gemeente. Hier controleren ze bedrijven op het illegaal storten van afval. Of ze werken bijvoorbeeld bij een bedrijf dat afval verwerkt.

Werken als Milieukundige

Stel je voor, een stad wil in 2040 volledig CO2-neutraal zijn. Jij bent onderdeel van een adviesgroep die daarbij helpt. Je vindt manieren om het energieverbruik te verminderen en meer duurzame vormen van energie in te zetten. Je onderzoekt de beschikbaarheid van zonne-energie, windenergie, thermische energie en de mogelijkheden van biomassa. Hierbij houd je rekening met toekomstige ontwikkelingen, technische mogelijkheden en wet- en regelgeving. Uiteindelijk vind jij een oplossing die financieel haalbaar is en omarmd wordt door zowel de industrie als de samenleving!

Als milieukundige kun je bij (lokale) overheden aan de slag, maar je kunt net zo makkelijk een baan vinden bij een groot internationaal bedrijf. Wil je advies geven op het gebied van duurzame energie? Of houd je je liever bezig met nationaal beleid? Met de opleiding Milieukunde kan het allemaal. En door het internationale karakter van de opleiding kun je overal ter wereld aan de slag!

Kan de verwarming uit?

CO2-uitstoot bij scholen
De CO2-uitstoot van scholen beperken, dat is Ricks opdracht. Rick: ‘Ik richt me vooral op basisscholen. Het milieubeleid verschilt enorm per school. Sommige scholen hebben hun budget hard nodig voor andere zaken. Ik probeer dan altijd de link te leggen met het binnenmilieu. Wat is het CO2-gehalte in de klaslokalen? Welk effect heeft dat op de kinderen? Dat spreekt altijd heel direct aan. 

Checklist
Marcel doet soortgelijk onderzoek, maar dan bij bedrijven. Hij controleert de situatie bij bedrijven in de regio en onderzoekt of gemeentes zelf de regels wel naleven. Marcel: ‘Er ligt een wettelijk minimum. Alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar móet je toepassen. Ik maak nu een checklist om te kijken of de gemeentes in de regio eraan voldoen.

Bodem, water, lucht
‘Milieukunde is een heel brede opleiding’, zegt Marcel. ‘Er zitten natuurlijk ook veel kanten aan het milieu: bodem, water, lucht. Wij doen onderzoek naar de uitstoot van CO2. Wordt die al goed in de gaten gehouden en wat valt er te verbeteren?’ Beiden weten al ongeveer welke kant ze op willen na hun afstuderen.

Niet de hele dag op kantoor
Rick wil wel weer de milieuhandhaving in. In zijn vorige stage heeft hij voor de gemeente propaantanks in kaart gebracht. Waar liggen ze, hoe veilig is die plek, wat moet er mee gebeuren? Marcel: ‘Ik heb eerder stage gelopen bij het Waterschap, dat beviel heel goed. Die kant wil ik wel weer op. En net als Rick wil ik niet de hele dag op een kantoor zitten. Met zo’n baan zijn we veel erop uit.’