Wat vind jij?

Geen benzine, maar frituurvet! - Proef website Proef.info Verhalen

Geen benzine, maar frituurvet!

Ogenschijnlijk hebben kroketten en auto’s weinig met elkaar te maken. Toch is er een link: plantaardig frituurvet waarin de kroket heeft gedobberd, kan worden hergebruikt. Na zuivering en bewerking kan de vloeistof namelijk dienen als autobrandstof. Afgewerkte frituurolie kan een tweede leven leiden als biodiesel. Studenten Chemie onderzoeken of het schoolbusje op hun zelfgemaakte brandstof uit de schoolkantine kan rijden.

Biodiesel recept 
De eerstejaars Chemie studenten zijn enthousiast over hun project. Twee dagen lang staan ze in laboratoria voor het produceren en analyseren van hun eigen biobrandstof. Van tevoren hebben ze een plan van aanpak gemaakt. Het 'recept' van de biodiesel moesten ze zelf opzoeken op internet. Sanne Adriaanse: 'Daardoor zijn niet alle producten hetzelfde, we hebben verschillende methodes gebruikt.' Na de proeven in het 'natte' laboratorium, verhuizen de chemici in spe naar het instrumentele lab voor andere test. Met de gaschromatograaf scheiden de studenten monsters van hun biodiesel in verschillende componenten. De computer vertaalt dat in een grafiek.

Kroketten, frikandellen, patat en mayonaise 
Voor het onderzoek zijn de studenten best bereid om een flinke bestelling te plaatsen in de kantine: kroketten, frikandellen, patat, mayonaise. 'Het onderzoek is hartstikke interessant, maar het moet natuurlijk ook leuk blijven.' Van de poging om het afgekoelde vet rechtstreeks in de tank van de bestelbus te laten lopen, wordt op het laatst toch maar afgezien. 'We doen het volgens de regels: eerst filteren en blenden.'

Recyclen 
De meningen zijn verdeeld over de bijdrage die biodiesel kan leveren aan het milieu. Voordeel is dat de frituurolie niet wordt weggegooid. De milieuschade van biodiesel is aanzienlijk kleiner. 'Maar om hoeveel afgewerkte frituurolie gaat het? Dat is maar weinig', vinden enkelen. Anderen vinden het onderzoek naar hergebruik en alternatieve energie absoluut van belang: 'Het gebruik van deze biodiesel is de moeite waard want alle kleine beetjes helpen.'