Wat vind jij?

Onderzoek naar bacterieën - Proef website Proef.info Verhalen

Onderzoek naar bacterieën


Naam: Lobke van Summeren
Geboren in 1992
Profiel op de middelbare school: N&T

Opleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek
Afstudeerrichting: Medische microbiologie en immunologie
Stageplekken: Erasmus MC, Rotterdam en Groote Schuur Hospital, Kaapstad

Op de middelbare school had ik nog geen flauw idee wat ik precies wilde gaan doen, maar biologie en scheikundeproefjes trokken mij altijd al. Tijdens een open dag van de opleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek was ik gelijk verkocht: zo veel laboratoriumen practicumvakken, ik wist meteen dat ik dat wilde!
Tijdens de opleiding besefte ik al snel dat medische microbiologie mij meer trok dan de researchkant, of andere diagnostische richtingen zoals hematologie of histologie. Bij medische microbiologie ben je namelijk echt met zichtbare bacteriën bezig; bij research werk je toch vaak met DNA, dat eigenlijk onzichtbaar is.
Mijn eerste stage was op het diagnostisch laboratorium van het Erasmus MC, waar ik op het bacteriologielab met echt patiëntmateriaal mocht werken. Om de zoveel weken wisselde ik van werktafel, dus bijvoorbeeld eerst een paar weken aan de bloedkwekentafel, vervolgens een tijdje bij de urinetafel enz. Ook heb ik enkele weken bij parasitologie mogen kijken, bij moleculaire diagnostiek, TB en serologie/mycologie (schimmels). Mijn afstudeerstage deed ik in Zuid-Afrika, in het Groote Schuur Hospital. Daar voerde ik vooral dagelijkse screenings uit om de aanwezigheid van resistente genen aan te tonen. Daarnaast deed ik mijn eigen project, het vergelijken van vier K. Pneumoniae-bacteriestammen.
In de toekomst zou ik in een laboratorium willen werken en daar interessante gevallen onderzoeken. Ook wil ik graag meer weten over antibioticaresistentie, en lijkt het me leuk om misschien ooit stagiaires te begeleiden of zelfs les te gaan geven op een hbo-opleiding.

Door mijn werk help ik mee aan een gezonde wereld. Wanneer je in een ziekenhuis werkt en patiëntmateriaal ontvangt, wil je natuurlijk zo snel en goed mogelijk resultaat boeken en een oplossing vinden om de patiënt weer beter te maken. Als analist zie je patiënten niet direct, maar indirect help je mee aan hun genezingsproces. Ook bijvoorbeeld hygiënisch werken in een ziekenhuis, en een goed antibioticabeleid, dragen bij aan een gezonde wereld.