Wat vind jij?

Verbreed je kennis en kom in aanraking met onderzoek - Proef website Proef.info Verhalen

Verbreed je kennis en kom in aanraking met onderzoek

Hoe heb jij je Honours talentprogramma ingevuld?

Mijn interdisciplinaire deel heb ik gedaan bij de Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek en bij de Dansacademie Lucia Marthas. Bij de eerste school hebben we de opdracht gekregen om in een gebied in Groningen te onderzoeken wat er toegevoegd kan worden aan de omgeving. Vanwege het ruime landschap en het vrije uitzicht zijn wij gekomen tot een uitzichttoren. Bij de Dansacademie ging het voornamelijk om het opbouwen van zelfvertrouwen en jezelf leren uiten. Wij kregen hiervoor allerlei colleges in onder andere zang, dans en logopedie.

Voor het communitygedeelte heb ik een evenement georganiseerd voor internationale gasten. Zij hebben hier vergaderd om informatie uit te wisselen en uiteraard hebben ze een kijkje genomen in het mooie Groningen. In de Masterclass van vorig jaar hebben we het gehad over biogas, dit jaar staat de Masterclass in het teken van kippenei allergieën.

Mijn onderzoekdeel ga ik volgend jaar invullen, waarschijnlijk bij het UMCG.

Waarom heb je hiervoor gekozen?

Voordat ik startte bij de Hanzehogeschool, heb ik twee jaar gestudeerd aan de universiteit. Omdat het niveau op het hbo iets lager ligt, heb ik in het Honours talentprogramma de extra uitdaging gevonden die ik nodig heb. Het geeft een stuk verbreding van de studie en je komt eerder in aanraking met onderzoek.

Wat leer je van dit programma?

Het is mij opgevallen dat iedereen echt een andere kijk heeft op dingen. Zelf heb ik vaak een meer praktische benadering, terwijl veel anderen meer de theoretische kant belichten. Daarnaast leer je om zelf initiatief te tonen en problemen op te pakken.

Wat vind je het leukste om te doen?

Van het totale programma vind ik de verbreding van je horizon erg leuk. Ook het onderzoekdeel lijkt me erg leuk om te doen, je krijgt hierin veel vrijheid om zelf te bedenken wat je wilt onderzoeken en hoe je dit gaat uitvoeren.​

Nienke Haverkate