Wat vind jij?

Onderzoeken leveren een bijdrage aan een gezondere samenleving. - Proef website Proef.info Verhalen

Onderzoeken leveren een bijdrage aan een gezondere samenleving.

​​'Bij Expertisecentrum ALIFE ben ik een half jaar als studentmedewerker aan de slag geweest. Ik heb daar vooral gewerkt aan het bepalen van de prebiotische index in de dikke darm van de mens. Dat betekende DNA-isolatie uit poepmonsters (ja, dat was wat minder) en veel kwantitatieve PCR. De prebiotische index is een maat voor de verhouding tussen goede en slechte bacteriën. Je kan zo zien of je door een bepaald type voedsel te eten meer goede bacteriën krijgt. Voedsel met vezels is op die manier bijvoorbeeld veel gezonder dan voedsel zonder vezels. Ik vind het mooi om te zien dat we met de onderzoeken die we bij ALIFE doen onze bijdrage kunnen leveren aan een gezondere samenleving.'

Kim de Lange