Wat vind jij?

Iets voor jou? - Proef website Proef.info Verhalen

Iets voor jou?

Spreekt praktisch bezig zijn je aan? Heb je een onderzoekende, nieuwsgierige geest? En vind je het leuk om praktische problemen in detail te onderzoeken en op te lossen? Ben je goed in taal en rekenen? Studeren aan de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek betekent vooral praktisch bezig zijn met exacte vakken zoals biologie, wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Je werkt voornamelijk aan onderwerpen die zijn ontleend aan de beroepspraktijk; niet alleen theoretisch, maar vooral ook praktisch in het laboratorium. Ook schrijf je rapportages, dus een goede pen en correct taalgebruik zijn noodzakelijk.

Zelfdiscipline, initiatiefrijk en actief

Scholieren bestempelen de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek vaak als ‘zwaar’. Maar als het werken in een laboratorium je aanspreekt, dan hoeft het helemaal niet zwaar te zijn. Je hebt wel een stevige dosis zelfdiscipline nodig. Je moet practica voorbereiden, verslagen schrijven en je opdrachten plannen. Gezien de zelfstandigheid, die zeker in je toekomstige beroep van je wordt gevraagd, verwachten we van jou een actieve en initiatiefrijke opstelling ten aanzien van je studie. Het werken met Engelstalige boeken zie je ook als een uitdaging om later in een internationale omgeving aan de slag te kunnen. Je staat er niet alleen voor. Ervaren studieloopbaanbegeleiders zorgen voor een intensieve studiebegeleiding.

Ik dacht dat Biologie en medisch laboratoriumonderzoek (B&M) heel moeilijk zou zijn. Ik ben toch deze opleiding gaan doen, omdat ik biologie zo leuk vind. Er komt ook wel scheikunde en natuurkunde bij kijken, maar minder dan ik verwachtte. Als de stof moeilijk is, helpt een practicum in het lab om dingen beter te begrijpen. Bacteriën onderzoeken vind ik het leukste aan deze opleiding. We werken soms met vriescoupes, dat zijn flinterdunne plakjes van bijvoorbeeld een muis. Ik heb geleerd hoe je die plakjes snijdt en invriest. Dat gebeurt in stikstof, zodat je ze later voor onderzoek kunt gebruiken. Dat onderzoek doen we overigens ook zelf. We kijken dan of die muis bijvoorbeeld een bepaalde ziekte heeft gehad.

Thamara Lowie, studente B&M

Numerus fixus

De opleiding Biologie en Medische Laboratoriumonderzoek heeft de numerus fixus aangepast van 300 nieuwe eerstejaars naar 193 eerstejaars. Niet kwantiteit, maar kwaliteit is voor ons belangrijk. Ons onderwijs is georganiseerd rondom het TOPlab. We willen alle studenten in het lab opleiden en kiezen dan ook voor ruimte voor iedere student.