Wat vind jij?

Aan het woord: Mieke Hogenstijn, analystische chemie - Proef website Proef.info Verhalen

Aan het woord: Mieke Hogenstijn, analystische chemie

Mieke studeerde in 2005 af bij de Hogere Laboratorium Opleidingen in Nijmegen en ontwikkelt nu katalysatoren voor Shell Global Solutions.

De opleiding

'Na het afronden van mijn MLO-opleiding chemie, ben ik in 2002 begonnen met de verkorte opleiding HLO-chemie (3 jaar). Ik kwam in het 2e jaar van de HLO terecht en had voor enkele vakken vrijstelling Daarvoor in de plaats kreeg ik enkele eerstejaarsvakken. 

Het 2e jaar HLO chemie bestond uit chemievakken, algemene vakken (o.a. wiskunde en natuurkunde), bijvakken, projecten en practicums. Vanaf het 3e jaar begon ik aan mijn afstudeerrichting: analytische chemie. 

Het jaar begon met een 10-weekse stage. Mijn stageopdracht was het bepalen van de herhaalbaarheid (hoe groot is de spreiding wanneer je meerdere keren hetzelfde monster meet) van een analysemethode die bij het bedrijf werd gebruikt.'

Puzzelstukjes

'In het 3e jaar kreeg ik naast vakken die alle studenten moesten volgen ook vakken die specifiek bij mijn afstudeerrichting hoorde. Voor analytische chemie waren dit o.a. monstername-technieken, statistiek van gemeten waardes en trouble shooten van diverse analytische analysetechnieken. Opvallend in het 3e jaar was dat de opgedane kennis van vakken uit het 2e en 3e jaar samen komen, zoals puzzelstukjes in een puzzel. De theorie van natuurkunde blijk je bijvoorbeeld nodig te hebben voor het begrijpen van de werking van sommige analytische apparaten.

Het 4e jaar begon met enkele weken theorie en vervolgens ging ik een afstudeeropdracht bij een bedrijf doen. Mijn afstudeeropdracht bestond uit het zoeken naar een geschikte methode om een bepaalde stof in een monster te meten en de bijbehorende apparatuur hiervoor te vinden.
Ik vond de opleiding in een logische volgorde opgezet en de projecten (optimalisatie en fasenleer) leerzaam, leuk en een goede manier om deze theorie aan te leren en te leren toepassen. De docenten waren in het algemeen vriendelijk en bereid, indien gewenst, extra uitleg te geven.'

Aan de slag…

'Aansluitend op mijn afstudeerstage ben ik op uitzendbasis gaan werken bij een farmaceutisch bedrijf. Vanaf december 2005 werk ik bij Shell Global Solutions op de afdeling katalyse. Deze afdeling ontwikkelt katalysatoren voor diverse processen. Voorbeelden van deze processen zijn het maken van diesel uit aardgas en het verwijderen van zwavel uit brandstoffen.

Mijn werk bestaat uit het maken van katalysatoren. Daarnaast worden binnen onze afdeling de katalysatoren ook gekarakteriseerd en getest. Voor ongeveer 50 procent van mijn tijd ben ik bezig met het uitvoeren van experimenten op het laboratorium. In de overige tijd schrijf ik rapporten en werk ik experimenten uit, woon ik diverse (project)vergaderingen bij en volg ik cursussen.

Katalyse is een aparte discipline binnen de chemie en geen van de afstudeerrichtingen (analytisch, organisch of polymeer) sluit hier naadloos op aan. De inmiddels opgedane kennis van katalyse heb ik verkregen door ‘training on the job’ en interne/externe cursussen. Van de vakken die ik tijdens de opleiding kreeg, sluiten enkele direct aan op mijn werk, maar veel vakken gebruik ik zijdelings of als achtergrondkennis. Ik heb het gevoel dat ik in mijn werk veel profijt heb van het analytisch inzicht dat ik tijdens de opleiding heb ontwikkeld.'