Wat vind jij?

Energie en duurzaamheid - Proef website Proef.info Verhalen

Energie en duurzaamheid

Ruimtevaarder André Kuipers heeft op zijn laatste reis in het heelal talloze experimenten uitgevoerd. De invloed van de zwaartekracht op ontstekingen, de invloed op onze bloeddruk, de oorzaken van ruimteziekte en de gevolgen van gewichtloosheid. 

Zwaartekracht

Zo deed hij in de ruimte ook onderzoek naar energiezuinige HID-lampen, waarin een stroom onder hoge druk door een gasmengsel gevoerd wordt. Het zijn de lampen van de toekomst, maar op dit moment treden er nog onbegrepen verschijnselen op die een relatie hebben met de zwaartekracht. Door de lampen te bestuderen in gewichtsloze omstandigheden kunnen de problemen in kaart gebracht worden.

Energie en duurzaamheid

Ook Linda de Feijter, studente Chemische technologie, doet heel praktisch onderzoek, maar wel met een hele ingewikkelde naam: Het schoner maken van rook-gas-ontzwavelings-gips. 'Ik wou graag werken in een grote fabriek, dat vond ik wel stoer.'
Linda zocht een stage waarin ze iets kon doen met energie en duurzaamheid. 'Ik wil dingen verbeteren, iets nieuws verzinnen.' Bij Electrabel in Nijmegen onderzoekt ze of (en hoe) je de concentratie van zware metalen kunt verminderen in rookgasontzwavelingsgips. 'Een woord om je in te verslikken, ja.'

Grote hoeveelheden

Chemische technologie werkt met reusachtige hoeveelheden. Linda vertelt: 'Vaak gaat het om miljoenen tonnen. Om enorme installaties. Zie je die twee grote vaten?' Ze wijst naar de centrale. 'Dat zijn wasvaten. Daar ontzwavelen we rookgas. Uit een soort douche komt kalkmelk. Die reageert met de zwavel, terwijl gelijktijdig rookgassen omhoog gaan. Na enkele reacties ontstaat er een gipssuspensie. Vervolgens gaan we de suspensie ontwateren en dan blijft er gips over. Dat wordt verkocht. Het water verdwijnt na zuivering in het riool.'

Zware metalen

Hoewel het rookgasontzwavelingsgips aan de huidige normen voldoet, wil Linda proberen om de concentratie van zware metalen in het gips verder te beperken. Ze houdt twee buisjes met poeder tegen het licht. Het ene is wit, het andere buisje bevat grijs poeder. 'Zware metalen zijn verbonden aan het vliegas. Dus hoe minder grijs, hoe minder vliegas, hoe minder zware metalen.'

www.desc.med.vu.nl/DELTA.htm (site over de Nederlandese Sojoez Missie, DELTA met André Kuipers)