Wat vind jij?

Water Technology - Proef website Proef.info Verhalen

Water Technology

Mijn stage heb ik gelopen bij Stichting Reinwater in Amsterdam. Dat bedrijf heet tegenwoordig Trippel E. Daar heb ik lesgegeven op het educatieschip De MS Watervlo aan basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met 6 over water. We hadden het over hoeveel water je op een dag gebruikt, waar je het water allemaal voor gebruikt en hoe wordt ons gebruikte water weer schoongemaakt.

Ik had deze tien weken oriënterende stage geregeld via een andere studente die daar ook had stage gelopen. Wat ik heel erg leuk vond aan deze stage was het werken met kinderen, hun enthousiasme, de sfeer op de boot en de afwisseling van het werk. Geleerd heb ik hoe om te gaan met kinderen en het voor een groep staan.

Mijn drive was vooral kinderen en volwassenen enthousiast maken voor water en het schoonhouden van water. Zo waren ze zeer verbaasd dat ze konden 'toveren met water'. Door middel van een proefje met zuur en basisch water kon ik ze laten zien dat water verkleurt als je rodekoolsap toevoegt. Zo wordt zuur water met rodekoolsap roze, basisch water met rodekoolsap blauwgroen en neutraal water wordt blauwpaars.

In de toekomst wil ik blijven werken met kinderen. Het liefst bij een natuur en milieu educatiecentrum.