Wat vind jij?

Kan de verwarming uit? - Proef website Proef.info Verhalen

Kan de verwarming uit?

CO2-uitstoot bij scholen
De CO2-uitstoot van scholen beperken, dat is Ricks opdracht. Rick: ‘Ik richt me vooral op basisscholen. Het milieubeleid verschilt enorm per school. Sommige scholen hebben hun budget hard nodig voor andere zaken. Ik probeer dan altijd de link te leggen met het binnenmilieu. Wat is het CO2-gehalte in de klaslokalen? Welk effect heeft dat op de kinderen? Dat spreekt altijd heel direct aan. 

Checklist
Marcel doet soortgelijk onderzoek, maar dan bij bedrijven. Hij controleert de situatie bij bedrijven in de regio en onderzoekt of gemeentes zelf de regels wel naleven. Marcel: ‘Er ligt een wettelijk minimum. Alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar móet je toepassen. Ik maak nu een checklist om te kijken of de gemeentes in de regio eraan voldoen.

Bodem, water, lucht
‘Milieukunde is een heel brede opleiding’, zegt Marcel. ‘Er zitten natuurlijk ook veel kanten aan het milieu: bodem, water, lucht. Wij doen onderzoek naar de uitstoot van CO2. Wordt die al goed in de gaten gehouden en wat valt er te verbeteren?’ Beiden weten al ongeveer welke kant ze op willen na hun afstuderen.

Niet de hele dag op kantoor
Rick wil wel weer de milieuhandhaving in. In zijn vorige stage heeft hij voor de gemeente propaantanks in kaart gebracht. Waar liggen ze, hoe veilig is die plek, wat moet er mee gebeuren? Marcel: ‘Ik heb eerder stage gelopen bij het Waterschap, dat beviel heel goed. Die kant wil ik wel weer op. En net als Rick wil ik niet de hele dag op een kantoor zitten. Met zo’n baan zijn we veel erop uit.’